Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Wedstrijd reglement

1.      Ieder lid van de vereniging kan deelnemen aan de wedstrijden.

2.      Per wedstrijd is men inschrijfgeld verschuldigd. Dames en Heren vanaf 15 jaar €  5,00 per persoon en jeugd tot en met 15 jaar €  2,00 per persoon. Jeugd van 15 jaar moet aan het begin van het seizoen kenbaar maken in welke categorie in het seizoen wordt mee gevist. Men is dan ook het inschrijfgeld voor die categorie verschuldigd. De persoon die zich inschrijft voor een wedstrijd dient dezelfde te zijn als degene die de wedstrijd vist en mag niet voor een deel of de gehele wedstrijd worden vervangen door een andere visser.

3.      Er mag gevist worden met één (1) hengel in de spuiboezem met twee ( 2 ) aan het spuikanaal al dan niet voorzien van een opwindmechanisme, en met één (1) ééntandige haak .

4.      Het hengeltype en de snoerlengte is vrij.

5.      Er moet bij het landen van vis altijd gebruik worden gemaakt van een landings- of schepnet.

6.      Bij het landen van de vangst, kan de visser hulp vragen aan de naast hem/haar zittende visser.  Hulp moet wel noodzakelijk zijn!  Toeschouwers mogen geen hulp verlenen. Indien dit toch gedaan wordt, zal van de betreffende deelnemer geen vangstresultaat worden geklasseerd.

7.      Gevangen vis dient men tijdens de wedstrijd te bewaren in een nylon leefnet. De hoepeldoorsnede moet minimaal 40 cm zijn. De netlengte moet minimaal  300 cm zijn, liefst langer!  Het net dient goed gestrekt in het water gehouden te worden.  Het gebruik van een emmer of stalen leefnet is niet toegestaan. Ook een te klein nylon leefnet mag niet worden gebruikt.

8.      De visplaats wordt bepaald door loting. Bij de visplaats aangekomen kan men beginnen met de nodige voorbereidingen van de wedstrijd.

9.     Reservehengels welke opgetuigd is mag gereed worden gehouden.

10.   Een half uur voor aanvang van de wedstrijd klinkt er een signaal. Vanaf dan mag er gevoerd worden. Pas na  het tweede signaal mag men de geaasde hengel in het water brengen. Bijvoeren tijdens de wedstrijd is toegestaan. Derde signaal 5 min voor het einde van de wedstrijd Vierde signaal einde van de wedstrijd .
        Bij het eindsignaal moet alle gevangen vis uit het water zijn

11 . Het gebruik van een voerkatapult  en rode maden is VERBODEN.

12.   Alle vis m.u.v. paling telt mee voor de dagvangst. PALING DIENT DIRECT NA HET VANGEN TERUG GEZET TE WORDEN.

13.   Zo spoedig mogelijk zal, na het einde van de wedstrijd, de weegploeg overgaan tot weging en notering van het vangstresultaat op de wedstrijdkaart. Voor het dagklassement komt men in aanmerking indien de vangst ter weging is aangeboden. Iedere deelnemer is hier persoonlijk verantwoordelijk voor. Tijdens het wegen zal iedere vis die gevangen wordt, genoteerd worden voor de vangstregistratie.

14.   Verenigingskampioen kan men worden in de categorie waarin men mee vist.

Dames en heren vormen de senioren categorie.

Jeugd onder de 15 jaar is altijd in de categorie junioren.

Jeugd van 15 jaar vist mee in de categorie die is gekozen.

15.    Voor het verenigingskampioenschap tellen de zeven (7) beste resultaten van alle mee geviste clubwedstrijden.

16.    Er wordt gevist in 2 vakken. Per vak worden er punten toegekend aan de hand van zijn klassering in dit vak. Sectoren worden verdeeld junioren en senioren samen gedeeld door twee  Zij die geen vis hebben gevangen krijgen 30 punten

17.   De wedstrijd is vijf ( 5 ) uur. De wedstrijdleider kan een wedstrijd onderbreken of beëindigen of verplaatsen naar de andere oever indien zich omstandigheden voordoen die dit noodzakelijk maken. Is er een onderbreking na twee en een half uur, dan is dit een geldige wedstrijd.

18.    Iedere visser moet trachten zijn/haar vangst zodanig te drillen dat deze de voerplek van de naaste visser niet overzwemt.

19.   Iedere visser wordt geacht te vissen recht of nagenoeg recht voor de gelote visplaats.
 
20.   Ieder deelnemer dient één uur vóór aanvang van de wedstrijd te zijn ingeschreven en een plaatsnummer te hebben geloot. Zij die verwittigen later te komen wordt de nummer door een andere visser getrokken Zij die later aankomen zonder verwittigen worden niet meer toegelaten tot de wedstrijd.

21.   Wanneer zich tijdens de wedstrijd iets voordoet wat nadelige gevolgen heeft voor de wedstrijd, dient men dit te melden bij de zoetcommissie. Deze zal hier passende acties voor ondernemen.Wanneer men uit de daguitslag wordt geschrapt door het niet naleven van het reglement krijgt men voor deze wedstrijd 30 punten, die men niet kan laten vallen voor het kampioenschap.

Iedere sportvisser die in het binnenwater gaat vissen en die 15 jaar of ouder is dient in het bezit te zijn van een geldige  vispas. Jeugd onder deze leeftijd en vissend op roofvis dient ook een geldige vispas te bezitten.

          Namens de commissie zoet van W.S.V. Reimerswaal.